Chełm_moje miasto

Wpisy

 • wtorek, 14 czerwca 2011
  • Osiedle Dyrekcja w Chełmie

   Osiedle Dyrekcja, Osiedle Dyrekcji Kolejowej, Nowe Miasto - osiedle w Chełmie zlokalizowane we wschodniej części miasta. Granice osiedla wyznaczają ulice: Kolejowa, Wołyńska, ks. Brzóski, Batorego, Wiejska, Graniczna, Żwirki i Wigury, Słowackiego, 1 Pułku Szwoleżerów, Śląska. 24 kwietnia 1971 r. decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, układ urbanistyczny i architektoniczny osiedla został uznany jako zabytek.


   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   chelm90
   Czas publikacji:
   wtorek, 14 czerwca 2011 13:36
  • Cmentarz wojenny w Chełmie

   Cmentarz wojenny w Chełmie – cmentarz znajdujący się na północnym stoku Góry Zamkowej w Chełmie, poniżej cmentarza prawosławnego, założony w 1915 r. Schodzi on tarasami ku ul. 1 Pułku Szwoleżerów. Jest to najstarszy cmentarz wojenny znajdujący się w Chełmie i w bezpośrednim jego sąsiedztwie.   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   chelm90
   Czas publikacji:
   wtorek, 14 czerwca 2011 13:19
  • Magistrat w Chełmie

   Magistrat w Chełmie - budynek siedziby władz w Chełmie, przy ulicy Lubelskiej 63.Budynek powstał w latach 1926-1927 z inicjatywy chełmskiego samorządu. Przeznaczeniem budynku była siedziba rady miejskiej i urzędów magistrackich. Część budynku planowano przeznaczyć na sklepy. Część budynku przy ulicy Lubelskiej została rozbudowana w 1968 r. Obecnie jest to siedziba władz chełmskich. Część budynku od ulicy Strażackiej została pierwotnie przeznaczona na Teatr Miejski, jednak problemy z wykończeniem budynku spowodowały , że władze miasta oddały go w ręce prywatne w formie dzierżawy. Począwszy od roku 1929 znajdowało się tu kino które w różnych okresach nosiło nazwy: "Wersal", "Ton" i "Tęcza". Obecnie znajduję się tu kino "Zorza".W części narożnej budynku znajduje się Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej.

    


   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   chelm90
   Czas publikacji:
   wtorek, 14 czerwca 2011 13:10
  • Wysoka Górka

   Wysoka Górka - wczesnośredniowieczne grodzisko znajdujące się na Górze Zamkowej, stanowiącej centralne wzniesienie w obrębie miasta Chełma, później zamek kniazia Daniela Halickiego, księcia halicko-wołyńskiego, zbudowany w XIII wieku. Od średniowiecza (XII-XVI wiek) miejsce kultu chrześcijańskiego. Sztucznie usypane wzniesienie ma ok. 15 m wysokości (ponad szczyt Góry Zamkowej), cylindryczny kopiec o średnicy platformy szczytowej 45-60 m, powierzchnia majdanu ok. 60 na 40 m. Badania archeologiczne przeprowadzone w latach 1964-1966 wykazały istnienie w tym miejscu grodziska drewniano-kamiennego z X wieku wchodzącego w skład systemu obronnego, utworzonego przez związek plemienny Lędzian sandomierskich.


   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   chelm90
   Czas publikacji:
   wtorek, 14 czerwca 2011 13:05
  • Klasztor Bazylianów w Chełmie

   Klasztor bazylianów w Chełmiebudynek wzniesiony w latach 1640-1649, wchodzący w skład zespołu katedralnego na Górze Zamkowej w Chełmie. Znajduje się on po północnej stronie katedry, ustawiony jest równolegle do niej. Powstał z fundacji biskupa unickiego Metodiusza Terleckiego i pierwszego rektora seminarium działającego w tym budynku, Jakuba Suszy. W 1875 r. po kasacie unii został adoptowany na cele mieszkaniowe. Później w wyniku przebudowy częściowo pozbawiono go cech stylowych. Jest to piętrowy budynek posiadający kolebkowo-krzyżowe sklepienia. Na pietrze zlokalizowany jest dawny refektarz przykryty kolebką z lunetami. W podziemiach znajdują się trzy kondygnacje piwnic.Obok niego usytuowany jest klasycystyczny, zbudowany na rzucie litery L, jednopiętrowy budynek Chełmskiego Prawosławnego Bractwa Bogurodzicy. Bractwo miało na celu rusyfikację ziemi chełmskiej. Dawniej przed jego wejściem znajdował się kolumnowy portyk.Budynek klasztoru bazylianów obecnie wykorzystywany jest do celów mieszkalnych.


   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   chelm90
   Czas publikacji:
   wtorek, 14 czerwca 2011 12:59
  • Gmach Dyrekcji Kolei w Chełmie

   Gmach Dyrekcji Kolei, Gmach Dyrekcji, Gmach PKWN - pięciokondygnacyjny budynek biurowy powstały w latach 1928-1939 znajdujący się w południowej części Placu Niepodległości, na osi al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie. Mieści się w nim siedziba Starostwa Powiatowego Gmach w rzucie zbliżony do litery H. Posiada pięć pełnych skrzydeł i dwa skrócone. W latach 80. XX wieku znajdowało się w nim 351 pokoi oraz sala posiedzeń. Strona frontowa budynku składa się z 19 osi, ryzalitu środkowego i dwóch skrzydeł alkierzowych po bokach. Ryzalit środkowy ozdobiony jest czterema przyściennymi słupami i wychodzi na plac schodami. Wyprawa elewacji składa się ze szlachetnego tynku i miki. Posiada cokół z cegły klinkierowej. Hol zlokalizowany przy głównym wejściu ma wysokość pięciu kondygnacji oraz świetlik na szczycie.24 kwietnia 1971 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, układ urbanistyczny i architektoniczny osiedla, na którym zlokalizowany jest gmach Dyrekcji został uznany jako zabytek.

    


   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   chelm90
   Czas publikacji:
   wtorek, 14 czerwca 2011 12:53
 • poniedziałek, 30 maja 2011
  • Mała Synagoga w Chełmie

   Mała Synagoga w Chełmie - synagoga znajdująca się w Chełmie, przy skrzyżowaniu ulicy Krzywej i Mikołaja Kopernika 8. Synagoga została zbudowana w latach 1912-1914, ze składek ludności żydowskiej. W jednym z pomieszczeń mieściło się towarzystwo pomocy ubogim oraz szkółka talmudyczna. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali i następnie spalili synagogę. Po zakończeniu wojny, w 1955 roku część budynku gruntownie wyremontowano urządzając w nim skład mąki. Wówczas kilka pokoi zajmowała ocalała rodzina żydowska, która urządziła tutaj izbę modlitewną. Od 1984 roku znajdowała się tutaj siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej, która równocześnie wyremontowała budynek.Po kilkudziesięciu latach utrzymanie zabytkowego budynku okazało się dla NOT-u zbyt kosztowne. Budynek w czerwcu 2004 roku wystawiono na sprzedaż. W międzyczasie próbowano zachęcić Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie do przejęcia synagogi, ze względu na to, że byłaby najbardziej odpowiednim właścicielem budynku. Starania nie przyniosły skutku, a bożnicę wykupił prywatny biznesmen , który urządził w budynku kowbojską restaurację McKenzee Saloon. Na takie wykorzystanie budynku zgodziły się władze miasta, mimo zakazu wojewódzkiego konserwatora zabytków, który powoływał się na to, że budynek jest miejscem sakralnym. Pierwotnie wnętrze synagogi było niezwykle bogato zdobione. Na wschodniej ścianie znajdował się bogato zdobiony, wsparty na dwóch kolumienkach Aron ha-kodesz, do którego podchodziło się przez kutą bramkę i schodki. Na środku pomiędzy czterema masywnymi filarami znajdowała się bima otoczona kutą, pomalowaną na złoto balustradą. Na ścianach oraz sklepieniach znajdowały się barwne polichromie.Charakterystycznymi elementami synagogi są wysokie półokrągle zakończone okna, znajdująca nad wejściem do dobudówki płaskorzeźba przedstawiająca tablice Dekalogu oraz liczne sterczyny na dachu synagogi. Jest jedną z najlepiej zachowanych synagog w okolicy. Obok synagogi zachował się dawny dom rabina, czyli rabinówka. 

   Mała Synagoga w Chełmie

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   chelm90
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 30 maja 2011 00:03
 • poniedziałek, 16 maja 2011
  • Ratusz w Chełmie

   Ratusz w Chełmie - zarys fundamentów dawnego chełmskiego ratusza, który powstał w XV wieku. Pozostałości ratusza znajdują się na Placu Łuczkowskiego, którym swą nazwę otrzymał w okresie międzywojennym od chełmskiego społecznika dr Edwarda Łuczkowskiego.Ratusz po raz pierwszy był wzmiankowany w 1619 r. Jego wygląd znany jest z powstałego w 1756 r. miedziorytu T. Rakowieckiego. Zlokalizowany był on w centrum staromiejskiego rynku. Otaczały go: kamienice, kościół parafialny i kompleks klasztorny dominikanów. W XVI wieku do wieży ratusza dobudowano dodatkowy budynek. W II połowie XVIII wieku w sąsiedztwie ratusza powstały kamienice starosty chełmskiego W. Węglińskiego. Ratusz został rozebrany w 1848 r. po pożarze. Następnie w tym miejscu powstał kompleks sklepików żydowskich nazywanych Okrąglakiem, który funkcjonował do II wojny światowej.Na początku XXI wieku odsłonięto pozostałości ratusza, kamienicy starosty oraz zrekonstruowano studnie miejską. Na rynku znajduje się także Pomnik Poległych za Ojczyznę  oraz kiosk z gazetami z początku XX wieku.

    


   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   chelm90
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 16 maja 2011 19:52
  • Cerkiew pod wezwaniem św. Jana Teologa w Chełmie

   Cerkiew pod wezwaniem św. Jana Teologa w Chełmie – prawosławna cerkiew parafialna w dekanacie Chełm.Jednocześnie jest drugą katedrą biskupią w diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Budynek mieści się przy ulicy Mikołaja Kopernika. Świątynia wystawiona z dzwonnicą i plebanią z inicjatywy i na koszt rządu carskiego w latach 1848-52 w stylu klasycystycznym. Zwrócona prezbiterium na północ, na planie krzyża greckiego. Przykryta kopułą z cebulastym hełmem, podobnie jak 4 wieżyczki na ramionach krzyża. We wnętrzu ikonostas i 2 ołtarzyki boczne oraz liczne ikony pochodzące z XVIII i XIX wieku.

    


   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   chelm90
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 16 maja 2011 19:44
  • Brama Uściłuska w Chełmie

   Brama Uściłuska,Uściługska, Brzeska, Klasztorna, Zamkowa, Sanktuarium - brama zamkowa wchodząca w skład zespołu katedralnego na Górze Zamkowej w Chełmie. Jest to najstarsza budowla miasta. Jest ona jedynym zachowanym w całości obiektem będącym częścią dawnych obwarowań miejskich. Została zbudowana w 1616 r. Pełniła funkcję obronną. Przebiegał nią trakt prowadzący do Uściługa nad Bugiem. Przebudowano ją w połowie XVIII wieku nadając wystrój barokowy.Brama łączy zabudowania gospodarcze będące dawniej częścią klasztoru Bazylianów (parterowe budynki pochodzące z XVII-XVIII wieku, pokryte blachą, skrzydło południowe zajmowała dawniej wozownia, w części wschodniej znajduje się od 1997 r. Dom Pielgrzyma - parterowy budynek pokryty czterospadowym blaszanym dachem).Brama jest dwukondygnacyjna. Parter posiada sklepienia kolebkowo-krzyżowe z gurtami. Elewacje ozdobione podwójnymi pilastrami toksańskimi, które podtrzymują zadaszony gzyms. Budowla ma arkadowe otwory drzwiowe z niszami po bokach. Pomieszczenie na piętrze posiada płaski strop i okna w obramieniach. Budynek posiada dwuspadowy dach pokryty dachówką korytkową. Wieńczą go barokowe szczyty.

   brama

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   chelm90
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 16 maja 2011 19:40